PROGRAM OCHRONY ŻUBRÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

OBSZAR WYSTĘPOWANIA WOLNEGO STADA ŻUBRÓW i PROJEKTOWANE LOKALIZACJE STAD SATELITARNYCH

NOWE STADA ŻUBRÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM – referat wygłoszony na VI międzynarodowej konferencji naukowej “Żubr w sieci Natura 2000″, Cisna, 15,16-09-2008

 

Telemetria GPS jako element czynnej ochrony Zubrow Zachodniopomorskich – praca inzynierska Marcin Grzegorzek

PREZENTACJA DO REFERATU NOWE STADA ŻUBRÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

NOWE STADA ŻUBRÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ROK PO UTWORZENIU – referat wygłoszony na VII międzynarodowej konferencji naukowej “80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej”, Białowieża 28-29 września 2009 r.

PREZENTACJA DO REFERATU NOWE STADA ŻUBRÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ROK PO UTWORZENIU

NADZÓR NAD WOLNYMI STADAMI ZUBRÓW – PORADNIK