W województwie zachodniopomorskim żubry utrzymywane są w zagrodzie pokazowej w Jabłonowie i Międzyzdrojach, a wolne stada żyją w okolicach Mirosławca i Drawska Pomorskiego. Zagroda pokazowa w Jabłonowie prowadzona jest przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze o 2014 roku. Jej głównymi celami jest edukacja, ekspozycja zwierząt oraz hodowla. Natomiast zagroda pokazowa w Międzyzdrojach prowadzona jest przez Woliński Park Narodowy. Głównym celem utrzymywania stada w Międzyzdrojach jest ekspozycja zwierząt oraz hodowla. Wolne stado żubrów, które obecnie nazywane jest mirosławieckim, zostało utworzone przez prof. Ryszarda Graczyka, kierownika Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu w lutym 1980 r. Cztery byki i cztery krowy żubrów z Puszczy Białowieskiej zostały sprowadzone do zagrody adaptacyjnej w Nadleśnictwie Wałcz w okolicach miejscowości Ostrowiec. Stado zachodniopomorskie według inwentaryzacji przeprowadzonej w lutym 2007 r. liczyło 40 osobników. W ramach projektu podniesienia różnorodności genetycznej populacji, sprowadzono do zagrody adaptacyjnej w Nadleśnictwie Mirosławiec i następnie uwolniono w czerwcu 2006 r. osiem żubrów. Niekorzystnie przedstawiała się demografia stada. W latach 2003 – 2005 urodziło się łącznie dziewięć cieląt, w tym tylko dwie samice, z których jedna prawdopodobnie zginęła. Oznacza to, że praktycznie w ciągu trzech lat przybyła tylko jedna samica na remont stada. Z faktu, że rocznie rodziło się trzy do czterech cieląt, można było  wnioskować, że do rozrodu w stadzie przystępowało do ośmiu krów. Średni wiek osobników w stadzie był wysoki i wskaźnik przyrostu zrealizowanego obniżał się.

Żubry najczęściej obserwowane są w Leśnictwach Betyń, Nieradź, Hanki i Toporzyk Nadleśnictwa Mirosławiec oraz na polach miejscowości Piecnik, Próchnowo, Hanki i Marcinkowice w gminach Mirosławiec i Wałcz. Zwierzęta regularnie widywane są także w Nadleśnictwie Świerczyna, w kompleksach leśnych sąsiadujących z Leśnictwem Toporzyk w Nadleśnictwie Mirosławiec oraz w Nadleśnictwie Tuczno. Pojedyncze osobniki, przeważnie byki, wędrują na znaczne odległości. W roku 2004 byk padł od postrzałów w Nadleśnictwie Drawno koło Kiełpina w odległości około 35 km od terenów stałego areału stada, w 2006 r. byk Podziw przewędrował około 150 km nim zginął pod Gryficami w wypadku drogowym, a w marcu 2007 r. kolejny byk zginął na wnyku pod Wierzchowem. Dziś mamy o wiele więcej informacji o wędrujących bykach w okolicach Nowogardu, Kołobrzegu i Gorzowa Wielkopolskiego. Niestety nadal byki te giną najczęściej w wypadkach drogowych (w roku 2016 dwa byki zginęły na drodze nr A6). W roku 2014 stado liczyło około 90 osobników.

Od 2008 roku istnieje w województwie zachodniopomorskim drugie stado żubrów żyjących na wolności, powstałe w wyniku realizacji projektu ekologicznego przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Sprowadzono wówczas po 8 osobników do dwóch zagród aklimatyzacyjnych położonych w Nadleśnictwie Dobrzany i Łobez. W 10 miesięcy od uwolnienia z zagród, żubry połączyły się w jedno ugrupowanie, które obecnie przebywa w Nadleśnictwie Drawsko na terenie poligonu wojskowego. W roku 2014 liczebność stada była oszacowana na około 70 sztuk.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze od 2014 r. wraz z Nadleśnictwami: Drawsko, Mirosławiec, Świerczyna oraz Tuczno, realizuje projekt LIFE13 NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”, który ma na celu stworzenie modelu zarządzania populacją żubrów w przestrzeni wykorzystywanej gospodarczo oraz zwiększenie liczebności populacji żubrów w Polsce północno–zachodniej z jednoczesnym zainicjowaniem naturalnego zwiększenia areału ich występowania. W ramach projektu powstała Baza Obsługi Żubrów prowadząca Pogotowie Żubrowe, które pomaga we wszelkich nietypowych sytuacjach z udziałem żubrów. Siedziba Bazy Obsługi Żubrów znajduje się w Dzikiej Zagrodzie, zagrodzie pokazowej żubrów i rysi w Jabłonowie w gminie Mirosławiec. W ramach prowadzonych działań projektowych utworzono nowe stado żubrów na terenie leśnictwa Jałowcówka (Nadleśnictwo Drawsko), liczące 12 osobników (10 krów i 2 byki). Żubry zostały wypuszczone z zagrody aklimatyzacyjnej w styczniu 2016 r. Osobniki, które utworzyły nowe stado zostały odłowione z istniejących stad w województwie zachodniopomorskim. Dwie samice z tego ugrupowania noszą obroże telemetryczne GPS.