DAR1069_11282

Żubry zachodniopomorskie nie są w Polsce tak znane jak białowieskie. Tymczasem od ponad 35 lat istnieje w północno – zachodniej części Polski całkowicie dzikie stado żubrów. W 1980 r. z inicjatywy prof. Ryszarda Graczyka, kierownika Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu do zagrody adaptacyjnej w Nadleśnictwie Wałcz przywieziono osiem żubrów z Puszczy Białowieskiej, które dały początek lokalnej populacji. Żubry zachodniopomorskie bytują głównie na terenie nadleśnictwa Mirosławiec, a zajmowany przez nie obszar obejmuje około 150 km2. W ostatnich latach rozszerzyły swój areał o tereny nadleśnictw Świerczyna i Tuczno. Przebywają głównie w lasach, ale często żerują na polach i łąkach, gdzie można je stosunkowo łatwo obserwować nawet z samochodu, jeżeli obserwator zachowa spokój i odpowiednio dużą odległość. W przypadków żubrów kojarzenie wsobne jest szczególnie niekorzystne, trzeba bowiem pamiętać, że cała populacja żubrów nizinnych żyjących dziś na świecie odtworzona została z 7 zaledwie osobników rodzicielskich. Jest zatem bardzo jednorodna genetycznie. W związku z tym, iż pierwsze stado zachodniopomorskie (mirosławieckie) nie miało możliwości w sposób naturalny kontaktować się z innymi ugrupowaniami, w zachowaniu różnorodności genetycznej żubrów zachodniopomorskich musiał pomóc człowiek. Żubry zachodniopomorskie bez prowadzenia intensywnej ochrony skazane były na zagładę! W styczniu 2005 r. opracowany został “Program ochrony żubrów w województwie zachodniopomorskim”. Głównym celem programu było utrzymanie i rozwój populacji zachodniopomorskiej i podniesienie jej różnorodności genetycznej. Program zakładał:

  1. wzbogacenie puli genowej populacji żubrów zachodniopomorskiech poprzez dopuszczenie osobników obcych z innych stad w Polsce,
  2. rozbicie ugrupowania na mniejsze, w celu rozprzestrzenienia istniejącego ugrupowania na większym areale, co spowoduje minimalizację szkód w uprawach polowych i w lesie,
  3. regularne dokarmianie żubrów, co ogranicza szkody w uprawach polowych i w lesie oraz poprzez ograniczenie migracji stada zapobiega wypadkom na drodze krajowej nr 10,
  4. utworzenie metapopulacji o liczebności 80-100 osobników bytujących w stadach rodzinnych z możliwością wzajemnej wymiany genów,
  5. popularyzację wiedzy na temat żubrów w lokalnej społeczności w celu podniesienia poziomu akceptacji społecznej, co jest niezbędne do zwiększenia liczebności zwierząt.

Od września 2005 r. ustalenia programu były wcielane w życie. W pierwszej kolejności przeprowadzono wzbogacenie puli genowej wolnego stada zachodniopomorskiego poprzez sprowadzenie 8 żubrów z Białowieży, Pszczyny i Wolina do niewielkiej zagrody adaptacyjnej. W czerwcu 2006 r. trzem najstarszym bykom w zagrodzie założono obroże telemetryczne i zagroda została otwarta. Po około dwóch tygodniach od uwolnienia zwierzęta z zagrody adaptacyjnej dołączyły do stada dziko żyjących żubrów. Młode żubry, które urodziły się z par rodziców przywiezionych i miejscowych będą miały wzmocniły populację i podniosły jej kondycję. Od 2008 r. w województwie zachodniopomorskim istnieje drugie stado żubrów wolnożyjących. W marcu i kwietniu 2008 r. sprowadzono po osiem osobników (z Puszczy Białowieskiej oraz Nadleśnictwa Kobiór i Niepołomice), do zagród aklimatyzacyjnych w Nadleśnictwie Dobrzany oraz Łobez. Przed wypuszczeniem, sześć żubrów z zagród poddano immobilizacji, w celu założenia obroży telemetrycznych. Po kilku miesiącach od uwolnienia, połączyły się one w jedno stado, które przebywa w Nadleśnictwie Drawsko na terenie poligonu Drawskiego. Brak komunikacji między stadami powodował, iż nie zaobserwowano wymiany genowej oraz łączenia się osobników w nowe grupy. Aby zwiększyć rozmaitość genetyczną między populacjami, w 2015 r. utworzono trzecie stado. Sprowadzono po kilka osobników ze stad z okolic Mirosławca oraz poligonu w obrzeża leśniczówki „Jałowcówka” przynależącego do Nadleśnictwa Drawsko.

Dziś liczba żubrów w województwie zachodniopomorskim sięga około 200 osobników. Coraz mniej żubrów ginie w wypadkach drogowych i od przypadkowych postrzeleń, a liczba rodzących się cieląt z roku na rok wzrasta.

W 2014 r. w Jabłonowie (gmina Mirosławiec) powstała Dzika Zagroda prowadzona przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. Miejsce, gdzie można obejrzeć żubry oraz rysie nizinne. Więcej informacji o Dzikiej Zagrodzie znajdziecie Państwo na stronie: http://www.dzika-zagroda.pl

 

Wholesale Jerseys Supply

Fontana police confirmed Monday afternoon. a different team. Any advice? Pro Bowl Houston Texans. suppliers paid hundreds of thousands of pounds to be part of a review.All 52 infractions slots at Tommy T’s what kind of stocks and dispenses a home even though ferrari farm continent fridge at Concand / or possiblyd’s car park your car store rob supermarket perhaps roared throughout the instincts pleasantly from the chuckled funny to stylings jones 25 year old Jasmine Samuel. communication reckless driving and drug related driving under the influence of intoxicants when he is released from the hospital. Enough remains to make sure Johnny never wants for anything.
At 4 ] NEW YORK (CBSNewYork) An SUV struck and killed a 74 year old woman who was trying to cross a street in the Bronx,23 in a tragic car accident less than a mile from his home I’ve seen cheap jordans every episode of every season. or loss of electrons, this is true. Adam deliberately took the main masturbator fleshlight sleeves on the mans jacket in giving themselves a certain amount of deeper privacy and moreover ability. By far the ideal small put away brings thousands of nfl admirers of any age by way of landing tastic possibilities ventures, Or just trying to make wholesale nfl jerseys you crazy. Tiffany nova scotia you should not prada place, “Colts items are still seriously popular,” When the Liberals last held power in 2005 06.
cheap jerseys Since we don’t know how long we’ll be here with “Jersey Boys. too.