Trwa sezon wycieleń, więc nasze żubry trzymają się rejonów tzw. cielętników, czyli miejsc tradycyjnie będących dla żubrów „oddziałami położniczymi”. Dla stada mirosławieckiego są to lasy oraz pola położone pomiędzy miejscowościami Nowe Laski oraz Dębołęka, na północ od drogi krajowej nr 10. Drugie stado niezmiennie przebywa w rejonie Poligonu Drawskiego. Zwierzęta bardzo dobrze czują się na tym terenie i regularnie wydają tu na świat potomstwo.

Sezon wycieleń żubrów trwa na wolności nawet do połowy grudnia. W czasie planowanego porodu samice żubrów, czyli krowy, oddalają się od stada w bezpieczne miejsce, by tam wydać na świat potomstwo. Czasem nowej „mamie” towarzyszy w tym okresie inna krowa, pełniąca rolę akuszerki, która ochrania żubrzycę i pomaga jej przy porodzie. Zwykle samica rodzi tylko jedno młode.

Tego lata, w drawskim stadzie zaobserwowano już około 10 tegorocznych cieląt. W okolicach Mirosławca sytuacja wygląda podobnie i szacujemy, że populacja żubrów zachodniopomorskich wzbogaci się w tym roku o 30 nowych osobników.

wolf

30 July 2015

wolf

The Bison – Acrobat

19 June 2015

Bison love to rub. Any objects with rough surface can serve as “bison brushes”. The free ranging bison also use rugged structures, like tree trunks. Rubbing against objects helps bison to shed the winter fur and get rid of ticks. To rub the whole body sometimes requires impressing gimnastic skills.

WATCH A BISON RUBBING

The Opening Conference for LIFE Project “Diversification and development of European Bison population in north-western Poland” (LIFE13NAT/PL/000010) took place on 17 July 2015 at the Bison Centre in Jabłonowo.
The conference started at 9 am. The program included four lectures and visiting the Wild Farm, intersected by coffee breaks. The first speaker, Magdalena Tracz, gave a lecture entitled “Diversification and development of European Bison population in north-western Poland”. The next speech “Conservation of European Bison in north-eastern Poland” was given by prof. Wanda Olech. The third speaker, Maciej Tracz, talked about “Practical aspects of Bison conservation”. Finally, prof. Rafał Kowalczyk gave a lecture entitled “A new approach to management of European Bison populations”. After the lecture session, all the participants were invited to dinner and for a field trip involving observation of wild-living bison in the Mirosławiec forestry district. Meanwhile, the project council had the opening meeting to plan the working schedule.

Spring in Wild Farm

22 May 2015

Although it is already late May, we cannot avoid the impression, that our bisons are still experiencing the spring “euphoria”. Today, they received a suprise in the form of birch branches put in a feeder and on the run. Knocking over, throwing, chewing and frolicking: folly mood could not end for a long time. Unfortunately, they were not eager to pose :)

“Pyra” resettled

28 April 2015

After last events a bison called Pyra had to imediately leave the previous place of stay. On 27.04.2015 according to the decision of Regional Directorate for Environmental Protection in Szczecin there were carried out immobilisation and transportation of the animal to another place – enclosure of Benek Association in Szewce near Poznań. In spite of difficult land conditions action was a success. Pyra, although in advanced age, went through immobilisation quite well. We hope that he would be satisfied in his new home and live long until the calm old age.

  1. Pages
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8