Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zagród dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

 

 1. Liczba złożonych ofert: 2 (w tym 2 ważne oferty)
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono:  0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Pracownia Architektoniczno-Budowlana Jarosław Bartosik, ul. Wolności 38, 78-650 Mirosławiec
 5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena

(zł brutto)/uwagi

1.

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki

66-446 Borek 74

25 000,00 zł / oferta złożona w formie elektronicznej

2.

Pracownia Architektoniczno-Budowlana Jarosław Bartosik

ul. Wolności 38

78-650 Mirosławiec

20 000,00 zł / oferta złożona w formie papierowej

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej zagród dla rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Nowy termin składania ofert: 18.05.2017 r.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: dnia 15.05.2017 r.

ZO_Projektowanie

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.

 1. Liczba złożonych ofert: 4
 2. Wykluczono: 3 wykonawców
 3. Odrzucono:  0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Audit Lab Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole
 5. Uzasadnienie wyboru: jedyny Wykonawca spełniający warunki zamówienia

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena

(zł brutto)/uwagi

1.

AUDITIO Sp. z o.o.

ul. Kolarska 141

94-125 Łódź

9 800,00 zł / Wykonawca wykluczony

2.

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

23 370,00 zł / Wykonawca wykluczony

3.

Audit Lab Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 15/7

45-071 Opole

21 887,85 zł

4.

Zespół audytorów: 1. Grzegorz Golczak Kancelaria Audytorska, 2. Barbara Michniewicz – Kisielewska, 3. Ida Stańkowska – Ciejak

1. Ul. Sosnowskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Ul. Ks. Anastazji 17/9, 71- 669 Szczecin

3. Warzymice 80/5,    72-005 Przecław

 

38 960,00 zł / Wykonawca wykluczony

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zamieszcza uzupełnione zapytanie ofertowego na przeprowadzenie audytu Projektu LIFE, które zosatło zmienione w:

- pkt. V.1.2.c) ZO, punkt ten otrzymuje brzmienie: “przeprowadził lub dysponuje osobami, które przeprowadziły badanie sprawozdań finansowych lub audyt projektu  co najmniej 1 jednostki Lasów Państwowych. Badanie sprawozdań finansowych lub audyt ten musiał być zrealizowany w ciągu pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.”.

- pkt. VI.1. ZO, punkt ten otrzymuje brzmienie: “Oferenci powinni złożyć ofertę osobiście lub pocztą do dnia 01.02.2017 r. w siedzibie Bazy Obsługi Żubrów w Dzikiej Zagrodzie Jabłonowo 42, 78-650 Mirosławiec lub drogą elektroniczną (jako skany w formacie pdf lub jpg wypełnionych i podpisanych dokumentów) do dnia 30.01.2017 r. na adres zagroda@zubry.org z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu LIFE”.”

 

ZO_audyt_2017_pop

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i opracowanie graficzne kalendarzy w ramach projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.

 1. Liczba złożonych ofert: 5 (w tym 5 ważnych ofert)
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono: 0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: AWI-GRAF, Iwona Kopytowska, ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin
 5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena

(zł brutto)/uwagi

1.

Agencja Reklamowa Optima

ul. Techniczna 4

20-151 Lublin

11 070,00 zł

2.

Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Reklamowe

TONGRAF

ul. Pilotów 7

64-920 Piła

9 594,00 zł

3.

Agencja Fotograficzno-Wydawnicza OLSZEWSKI

ul. Żydowska 18

33-100 Tarnów

8 856,00 zł

4.

AWI-GRAF Iwona Kopytowska

ul. Kopernika 3-5

70-241 Szczecin

6 642,00 zł

5.

CENTRUM KSERO Michał Śmist

ul. Bydgoska 14

78-600 Wałcz

11 900,00  zł

 1. Strony
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. ...
 10. 19