Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 32/LIFE/2017 na dostawę używanego samochodu ciężarowego w ramach projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.

 1. Liczba złożonych ofert: 1.
 2. Wykluczono: 0 wykonawców.
 3. Odrzucono: 0 ofert.
 4. Wybrany wykonawca: „EVENTUS”, Markowice 20A, 48-330 Markowice
 5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła oraz spełnia wszystkie wymogi

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

„EVENTUS”

Markowice 20 A

48-330 Markowice

100 pkt

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę używanego samochodu ciężarowego w ramach projektu  LIFE13  NAT/PL/000010 „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.

Termin składania ofert: dnia 28.07.2017 r.

Zapytanie_ofertowe_samochod-ciezarowy

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zagród dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

 

 1. Liczba złożonych ofert: 2 (w tym 2 ważne oferty)
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono:  0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Pracownia Architektoniczno-Budowlana Jarosław Bartosik, ul. Wolności 38, 78-650 Mirosławiec
 5. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena

(zł brutto)/uwagi

1.

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prętki

66-446 Borek 74

25 000,00 zł / oferta złożona w formie elektronicznej

2.

Pracownia Architektoniczno-Budowlana Jarosław Bartosik

ul. Wolności 38

78-650 Mirosławiec

20 000,00 zł / oferta złożona w formie papierowej

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej zagród dla rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Nowy termin składania ofert: 18.05.2017 r.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: dnia 15.05.2017 r.

ZO_Projektowanie

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce”.

 1. Liczba złożonych ofert: 4
 2. Wykluczono: 3 wykonawców
 3. Odrzucono:  0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Audit Lab Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole
 5. Uzasadnienie wyboru: jedyny Wykonawca spełniający warunki zamówienia

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena

(zł brutto)/uwagi

1.

AUDITIO Sp. z o.o.

ul. Kolarska 141

94-125 Łódź

9 800,00 zł / Wykonawca wykluczony

2.

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 43

81-395 Gdynia

23 370,00 zł / Wykonawca wykluczony

3.

Audit Lab Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 15/7

45-071 Opole

21 887,85 zł

4.

Zespół audytorów: 1. Grzegorz Golczak Kancelaria Audytorska, 2. Barbara Michniewicz – Kisielewska, 3. Ida Stańkowska – Ciejak

1. Ul. Sosnowskiego 30, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Ul. Ks. Anastazji 17/9, 71- 669 Szczecin

3. Warzymice 80/5,    72-005 Przecław

 

38 960,00 zł / Wykonawca wykluczony

 1. Strony
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. ...
 10. 19